Giải Việt Dã Doanh Nhân 2030

KẾT QUẢ TẠM TÍNH

(Đây là kết quả sơ bộ, BTC sẽ tiếp tục thông báo khi có kết quả chính thức)

TEMPORARY RESULT

(Results are preliminary. Official results will be announced by the Organizers as soon as possible)

GUN TIME:

NAME Giải Việt Dã Doanh Nhân 2030
EVENT-LINKS truerace.org/viet-da-doanh-nhanv3
DATE 2022-12-03
LOCATION District 2

Half Marathon

VIEW RESULTS

10KM

VIEW RESULTS

5KM

VIEW RESULTS

FILTER RESULTS:

*Rotate screen to show more

Sorry, no participant found.
COPYRIGHT © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.