Quang Binh Discovery Marathon 2020

QUANGBINH 2020 STAGE (-0001-11-30)

KẾT QUẢ TẠM TÍNH

(Đây là kết quả sơ bộ, BTC sẽ tiếp tục thông báo khi có kết quả chính thức)

TEMPORARY RESULT

(Results are preliminary. Official results will be announced by the Organizers as soon as possible)

GUN TIME:

NAME Quang Binh Discovery Marathon 2020
STAGES
EVENT-LINKS 123go.vn/qbdm2020
DATE 2020-08-16
LOCATION Phong Nha, Ke Bang, Quang Binh

42KM

VIEW RESULTS

21KM

VIEW RESULTS

14KM

VIEW RESULTS

7KM

VIEW RESULTS

3KM

VIEW RESULTS


42KM

VIEW RESULTS

21KM

VIEW RESULTS

14KM

VIEW RESULTS

7KM

VIEW RESULTS

3KM

VIEW RESULTS

FILTER RESULTS:

Sorry, no participant found.

FILTER RESULTS:

Sorry, no participant found.
COPYRIGHT BY 123GO. ALL RIGHTS RESERVED.