Ha Giang Discovery Marathon 2020

HAGIANG 2020 STAGE (-0001-11-30)

KẾT QUẢ TẠM TÍNH

(Đây là kết quả sơ bộ, BTC sẽ tiếp tục thông báo khi có kết quả chính thức)

TEMPORARY RESULT

(Results are preliminary. Official results will be announced by the Organizers as soon as possible)

GUN TIME:

NAME Ha Giang Discovery Marathon 2020
STAGES
EVENT-LINKS 123go.vn/hgdm20
DATE 2020-10-11
LOCATION Mèo Vạc Stadium

42.195KM

VIEW RESULTS

21.0975KM

VIEW RESULTS

12KM

VIEW RESULTS

6KM

VIEW RESULTS


42.195KM

VIEW RESULTS

21.0975KM

VIEW RESULTS

12KM

VIEW RESULTS

6KM

VIEW RESULTS

FILTER RESULTS:

Sorry, no participant found.

FILTER RESULTS:

Sorry, no participant found.
COPYRIGHT BY 123GO. ALL RIGHTS RESERVED.