2023 Giải Việt Dã Bà Rịa Vũng Tàu

KẾT QUẢ TẠM TÍNH

(Đây là kết quả sơ bộ, BTC sẽ tiếp tục thông báo khi có kết quả chính thức)

TEMPORARY RESULT

(Results are preliminary. Official results will be announced by the Organizers as soon as possible)

GUN TIME:

NAME 2023 Giải Việt Dã Bà Rịa Vũng Tàu
EVENT-LINKS truerace.org/2023-viet-da-ba-ria
DATE 2023-08-26
LOCATION Bà Rịa Vũng Tàu

Half Marathon

VIEW RESULTS

10KM

VIEW RESULTS

FILTER RESULTS:

*Rotate screen to show more

Sorry, no participant found.
COPYRIGHT © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.