Giải Chạy 60 Năm Vietcombank

KẾT QUẢ TẠM TÍNH

(Đây là kết quả sơ bộ, BTC sẽ tiếp tục thông báo khi có kết quả chính thức)

TEMPORARY RESULT

(Results are preliminary. Official results will be announced by the Organizers as soon as possible)

GUN TIME:

NAME Giải Chạy 60 Năm Vietcombank
EVENT-LINKS truerace.org/2023-vcb-60-nam
DATE 2023-03-19
LOCATION Hồ Gươm

12KM

VIEW RESULTS

6KM

VIEW RESULTS

FILTER RESULTS:

*Rotate screen to show more

Sorry, no participant found.
COPYRIGHT © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.