2023 Press Club Half Marathon

KẾT QUẢ TẠM TÍNH

(Đây là kết quả sơ bộ, BTC sẽ tiếp tục thông báo khi có kết quả chính thức)

TEMPORARY RESULT

(Results are preliminary. Official results will be announced by the Organizers as soon as possible)

GUN TIME:

NAME 2023 Press Club Half Marathon
EVENT-LINKS truerace.org/2023-press-club-half-marathon
DATE 2023-06-25
LOCATION Hanoi

Half Marathon Nhà Báo

VIEW RESULTS

Half Marathon Doanh Nghiệp

VIEW RESULTS

10KM Nhà Báo

VIEW RESULTS

10KM Doanh Nghiệp

VIEW RESULTS

5KM Nhà Báo

VIEW RESULTS

5KM Doanh Nghiệp

VIEW RESULTS

FILTER RESULTS:

*Rotate screen to show more

Sorry, no participant found.
COPYRIGHT © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.