2023 Giải Chạy Gia Định Mùa Xuân

KẾT QUẢ TẠM TÍNH

(Đây là kết quả sơ bộ, BTC sẽ tiếp tục thông báo khi có kết quả chính thức)

TEMPORARY RESULT

(Results are preliminary. Official results will be announced by the Organizers as soon as possible)

GUN TIME:

NAME 2023 Giải Chạy Gia Định Mùa Xuân
EVENT-LINKS truerace.org/2023-gia-dinh
DATE 2023-02-19
LOCATION Ho Chi Minh

42KM

VIEW RESULTS

FILTER RESULTS:

*Rotate screen to show more

Sorry, no participant found.
COPYRIGHT © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.