2023 Bước Chân Tiên Phong

KẾT QUẢ TẠM TÍNH

(Đây là kết quả sơ bộ, BTC sẽ tiếp tục thông báo khi có kết quả chính thức)

TEMPORARY RESULT

(Results are preliminary. Official results will be announced by the Organizers as soon as possible)

GUN TIME:

NAME 2023 Bước Chân Tiên Phong
EVENT-LINKS truerace.org/2023-buoc-chan-tien-phong
DATE 2023-05-06
LOCATION Ho Guom

10KM

VIEW RESULTS

5KM

VIEW RESULTS

FILTER RESULTS:

*Rotate screen to show more

Sorry, no participant found.
COPYRIGHT © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.