2023 Bien Hoa Half Marathon

KẾT QUẢ TẠM TÍNH

(Đây là kết quả sơ bộ, BTC sẽ tiếp tục thông báo khi có kết quả chính thức)

TEMPORARY RESULT

(Results are preliminary. Official results will be announced by the Organizers as soon as possible)

GUN TIME:

NAME 2023 Bien Hoa Half Marathon
EVENT-LINKS truerace.org/2023-bien-hoa-half-marathon
DATE 2023-03-18
LOCATION Bien Hoa

Half Marathon

VIEW RESULTS

10KM

VIEW RESULTS

5KM

VIEW RESULTS

3KM

VIEW RESULTS

FILTER RESULTS:

*Rotate screen to show more

Sorry, no participant found.
COPYRIGHT © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.