2022 VinGroup United Rising Run Hoi An

KẾT QUẢ TẠM TÍNH

(Đây là kết quả sơ bộ, BTC sẽ tiếp tục thông báo khi có kết quả chính thức)

TEMPORARY RESULT

(Results are preliminary. Official results will be announced by the Organizers as soon as possible)

GUN TIME:

NAME 2022 VinGroup United Rising Run Hoi An
EVENT-LINKS truerace.org/2022-vingroup-united-rising-run-hoi-anv3
DATE 2022-07-25
LOCATION Hoi An

15KM

VIEW RESULTS

10KM

VIEW RESULTS

5KM

VIEW RESULTS

FILTER RESULTS:

*Rotate screen to show more

Sorry, no participant found.
COPYRIGHT © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.