2022 Plaskidz

KẾT QUẢ TẠM TÍNH

(Đây là kết quả sơ bộ, BTC sẽ tiếp tục thông báo khi có kết quả chính thức)

TEMPORARY RESULT

(Results are preliminary. Official results will be announced by the Organizers as soon as possible)

GUN TIME:

NAME 2022 Plaskidz
EVENT-LINKS truerace.org/2022-plaskidzv3
DATE 2022-09-04
LOCATION Thanh Ha

12-14 Tuổi

VIEW RESULTS

9-11 Tuổi

VIEW RESULTS

6-8 Tuổi

VIEW RESULTS

3-5 Tuổi

VIEW RESULTS

FILTER RESULTS:

*Rotate screen to show more

Sorry, no participant found.
COPYRIGHT © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.