MINH DAM DISCOVERY MARATHON 2022

MINH_DAM_DISCOVERY_MARATHON_2022_STAGE (2022-05-29)

KẾT QUẢ TẠM TÍNH

(Đây là kết quả sơ bộ, BTC sẽ tiếp tục thông báo khi có kết quả chính thức)

TEMPORARY RESULT

(Results are preliminary. Official results will be announced by the Organizers as soon as possible)

GUN TIME:

NAME MINH DAM DISCOVERY MARATHON 2022
STAGES
EVENT-LINKS truerace.org/2022-minhdam-discovery-marathonv3
DATE 2022-05-29
LOCATION Huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

42.195 KM

VIEW RESULTS

21.0975 KM

VIEW RESULTS

10KM

VIEW RESULTS

5 KM

VIEW RESULTS

FILTER RESULTS:

*Rotate screen to show more

Sorry, no participant found.
COPYRIGHT © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.