2022 Hội Thao Công Đoàn BIDV

KẾT QUẢ TẠM TÍNH

(Đây là kết quả sơ bộ, BTC sẽ tiếp tục thông báo khi có kết quả chính thức)

TEMPORARY RESULT

(Results are preliminary. Official results will be announced by the Organizers as soon as possible)

GUN TIME:

NAME 2022 Hội Thao Công Đoàn BIDV
EVENT-LINKS truerace.org/2022-hoi-thao-cong-doan-bidvv3
DATE 2022-07-24
LOCATION Vinh City

10KM

VIEW RESULTS

5KM

VIEW RESULTS

FILTER RESULTS:

*Rotate screen to show more

Sorry, no participant found.
COPYRIGHT © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.