2022 Hà Giang Discovery Marathon

KẾT QUẢ TẠM TÍNH

(Đây là kết quả sơ bộ, BTC sẽ tiếp tục thông báo khi có kết quả chính thức)

TEMPORARY RESULT

(Results are preliminary. Official results will be announced by the Organizers as soon as possible)

GUN TIME:

NAME 2022 Hà Giang Discovery Marathon
EVENT-LINKS truerace.org/2022-ha-giang-discovery-marathonv3
DATE 2022-10-09
LOCATION Dong Van - Meo Vac

42KM

VIEW RESULTS

21KM

VIEW RESULTS

12KM

VIEW RESULTS

6KM

VIEW RESULTS

FILTER RESULTS:

*Rotate screen to show more

Sorry, no participant found.
COPYRIGHT © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.