2022 Đại Hội Thể Thao Triathlon-Ngày 1

KẾT QUẢ TẠM TÍNH

(Đây là kết quả sơ bộ, BTC sẽ tiếp tục thông báo khi có kết quả chính thức)

TEMPORARY RESULT

(Results are preliminary. Official results will be announced by the Organizers as soon as possible)

GUN TIME:

NAME 2022 Đại Hội Thể Thao Triathlon-Ngày 1
EVENT-LINKS truerace.org/2022-dhtt-day1v3
DATE 2022-12-18
LOCATION Tuần Châu

Sprint Triathlon Nam

VIEW RESULTS

Sprint Triathlon Nữ

VIEW RESULTS

Sprint Duathlon Nữ

VIEW RESULTS

FILTER RESULTS:

*Rotate screen to show more

Sorry, no participant found.
COPYRIGHT © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.