2022 Chinh Phục Đỉnh Cao Bà Rá

KẾT QUẢ TẠM TÍNH

(Đây là kết quả sơ bộ, BTC sẽ tiếp tục thông báo khi có kết quả chính thức)

TEMPORARY RESULT

(Results are preliminary. Official results will be announced by the Organizers as soon as possible)

GUN TIME:

NAME 2022 Chinh Phục Đỉnh Cao Bà Rá
EVENT-LINKS truerace.org/2022-chinh-phuc-dinh-cao-ba-ra
DATE 2023-01-06
LOCATION Bà Rá

Nam Tuyển

VIEW RESULTS

Nữ Tuyển

VIEW RESULTS

Nam Trẻ

VIEW RESULTS

Nữ Trẻ

VIEW RESULTS

10KM

VIEW RESULTS

FILTER RESULTS:

*Rotate screen to show more

Sorry, no participant found.
COPYRIGHT © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.